Globalnie w bibliotece

Nasza biblioteka zorganizowała we wtorek 19 czerwca spotkanie w ramach realizacji projektu „Globalnie w Bibliotekach”. Celem wydarzenia, w którym uczestniczyli uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Burzynie, było podniesienie wśród uczestników świadomości o zagrożeniach płynących z patrzenia na świat przez pryzmat stereotypów. Wspólnie obejrzeliśmy na TED TALK wypowiedź nigeryjskiej pisarki Chimamandy Adichie „Niebezpieczeństwo jednej historii”. Następnie rozmawialiśmy o stereotypach, o roli przekazów medialnych w postrzeganiu świata i innych ludzi. A także o tym, jak literatura pomaga nam poznawać świat i otwierać nasze umysły.