O biliotece

Biblioteka Publiczna w Tuchowie jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską Tuchowa i finansowaną ze środków samorządowych Gminy.
Biblioteka Publiczna w Tuchowie posiada uniwersalny księgozbiór zaspokajający różnorodne zainteresowania czytelników. W zbiorach biblioteki znajdują min się unikatowe książki pochodzące z kolekcji Towarzystwa Szkoły Ludowej, a także prasa codzienna oraz zbiory audiowizualne. W ostatnich latach biblioteka poszerzyła swoją działalność o nowe funkcje informacyjne umożliwiając czytelnikom dostęp do komputerów i internetu.
Wypożyczalnia posiada w swoich zbiorach: poradniki z medycyny i psychologii, duży wybór lektur szkolnych oraz opracowań dla maturzystów, powieści autorów polskich i zagranicznych.
Czytelnia dysponuje 20 miejscami. Bogaty księgozbiór podręczny czytelni ma charakter uniwersalny. Zawiera między innymi: opracowania obejmujące całokształt określonej dziedziny wiedzy, wydawnictwa typu encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, bibliografie, atlasy, przewodniki, albumy sztuki dawnej i nowożytnej. Gromadzi się również zbiory regionalne i przewodniki turystyczno-krajoznawcze.

Zbiory
W bibliotece zgromadzono ogółem 77539 woluminów książek /dane na dzień 31.12.2018r./, 104 roczniki czasopism, 1254 zbiory specjalne oraz gry edukacyjne.
W ciągu roku prenumerowanych jest około 40 tytułów czasopism bieżących.
Literatura naukowa stanowi około 27 % zawartości księgozbioru, zgromadzona jest w czytelniach i wypożyczalniach.

Usługi
Stanowiska komputerowe dla czytelników w czytelni ogólnej, Filii w Jodłówce Tuchowskiej i Siedliskach, dostęp do Internetu, drukarki, skanery, usługi ksero, tablety, konsole Xbox. W ofercie mamy także dostęp do bazy ibuków, kursy e-learingowe, książki dla niewidomych wraz z urządzeniem do ich odsłuchu oraz audiobooki.

Dla miłośników literatury w oryginale udostępniamy książki w języku, angielskim, niemieckim oraz francuskim.
Uczymy, jak korzystać z naszych zbiorów i jak wyszukiwać informacje. Organizujemy spotkania z pisarzami, szkolenia, warsztaty, lekcje biblioteczne oraz spotkania dla seniorów. Przy bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki oraz Lokalny Klub Kodowania. Organizujemy wystawy w Małej Galerii „Przedstawmy się” promując lokalnych twórców. O swojej działalności informujemy w czasopiśmie „Kurier Tuchowski”
Pracownicy Biblioteki służą pomocą i fachowymi wskazówkami oraz poradami przy:
* wyszukiwaniu informacji bibliograficznych, tj. piśmiennictwa na konkretny temat, do nauki, referatów, prac seminaryjnych, dyplomowych
* Wyszukiwaniu informacji adresowych o firmach, instytucjach
* Wyszukiwaniu informacji biograficznych
* Wyszukiwaniu informacji faktograficznych wyjaśniających definicje pojęć, zjawisk
* Wyszukiwaniu informacji bieżących
* Wyszukiwaniu informacji regionalnej tj. piśmiennictwa O Gminie Tuchów
* Wyszukaniu literatury beletrystycznej, tj. lektury do czytania i „poduszki”.

Przy wyborze książek można korzystać z katalogów kartkowych: tytułowego, alfabetycznego, działowego oraz z katalogu komputerowego.