Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI LIBERUM ARBITRIUM

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Promocji Kultury „Liberum Arbitrium”, Towarzystwo Miłośników Tuchowa, Dom Kultury w Tuchowie, Klasztor OO. Redemptorystów oraz Biblioteka Publiczna w Tuchowie.
Konkurs jest adresowany do osób, które w swoim dorobku literackim nie posiadają jeszcze autorskiego tomu opowiadań.
Na konkurs należy przesyłać opowiadania o objętości do 5 stron.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) opowiadania o dowolnej tematyce,
b) opowiadania, których tematyka jest związana z Tuchowem lub akcja rozgrywa się w Tuchowie.
Opowiadania konkursowe w swej treści i formie, winny stosować się do starogreckiej, klasycznej zasady KALOS KAI AGATOS = PIĘKNIE I DOBRZE, której to zasady organizatorzy przestrzegają od pierwszej edycji konkursu. W związku z powyższym opowiadania o treściach antyhumanitarnych, obscenicznych, obrażających uczucia religijne potencjalnych czytelników, lub wulgarne w treści i formie – zostaną odrzucone.
Do konkursu można zgłaszać teksty, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2013 r.
W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce – statuetka Sowy Tuchówki, 10 egz. antologii pokonkursowej, nagroda pieniężna w wysokości 800 zł;
II miejsce – dyplom, 10 egz. antologii, nagroda pieniężna w wysokości 600 zł;
III miejsce – dyplom, 10 egz. antologii, nagroda pieniężna w wysokości 400 zł.
Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną oraz listownie na adresy podane w regulaminie konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegółowe informacje i regulamin na stronie konkursu.