Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz otwarta

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 

1. Informacje ogólne 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://biblioteka.tuchow.pl

2. Operatorem serwisu (dalej: Operator) oraz Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Biblioteka Publiczna w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biblioteka@tuchow.pl

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

1. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

3. Hosting 

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVHcloud.

2. Dane rejestrowe firmy hostingowe OVH jest spółka zarejestrowaną pod nr KRS: 0000220286 REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556 ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Sp. zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

3. Pod adresem https://www.ovhcloud.com/pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej. 

4. Jakie dane są gromadzone i do jakich celów są wykorzystywane 

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.

2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

6. Istotne techniki marketingowe 

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Profilowanie / Zautomatyzowane Przetwarzanie 

Administrator nie przewiduje, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies – patrz: Informacje o ciasteczkach), w tym również w formie profilowania. Administrator poinformuje Państwa o zamiarze powyższego przetwarzania danych osobowych.