Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz otwarta

Książki dla bibliotek szkolnych

W czerwcu aplikowaliśmy do programu Ministerstwa Kultury „Priorytet 2 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Ogłoszenie wyników naboru do programu było w sierpniu, wniosek biblioteki oceniono na 98,11 punktów na 100 możliwych! Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 16 000 zł na zakup książek dla dzieci i młodzieży, wartość całego projektu to 21 340. Mogliśmy wziąć udział w projekcie dzięki przychylności władz miasta oraz szkolnym bibliotekom z rejonu gminy z Burzyna, Lubaszowej, Jodłówki Tuchowskiej, Mesznej Opackiej, Karwodrzy i Siedlisk. Działanie to ma na celu współpracę pomiędzy bibliotekami publicznymi i szkolnymi, aby umożliwić uczniom dostęp do najnowszych książek, a nie tylko do tych wymaganych podstawą programową. Biblioteka Publiczna na podstawie list opracowanych przez biblioteki szkolne zakupi książki, które następnie użyczy szkołom, dzięki temu dzieci i młodzież będą mieć lepszy dostęp do atrakcyjnej dla nich lektury.
Program jest realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
logo BNnpc