Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

27920,00 zł na szkolenia komputerowe

Na wniosek Biblioteki Publicznej w Tuchowie udało się pozyskać dla Gminy Tuchów grant w wysokości 27920,00 zł. w ramach projektu ” e-Xtra Kompetentni. Rozwijamy kompetencje mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”. Pozyskane środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Nasz projekt „Komputer dla każdego” zakłada szkolenia dla osób dorosłych w wieku 24-74 lat .
O szczegółach będziemy informować niebawem.