Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych !!!

Dorosły mieszkańcu naszej Gminy warto zaktualizować swoją wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych. W twojej gminie już w październiku i listopadzie będą organizowane szkolenia właśnie dla Ciebie!!! Będziesz mógł w bezpieczny i darmowy sposób zdobyć potrzebne kompetencje.
Komputery dla każdego to grant Gminy Tuchów, w ramach Projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”. Będzie on realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Projekt zakłada przeszkolenie z kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy w wieku od 24 do 74 lat. Tematykę szkoleń wybierają uczestnicy, mając do dyspozycji siedem modułów:
1„Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”
Szkolenia będą realizowane w trzech miejscach nasze gminy, aby ułatwić dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Te miejsca to: Biblioteka Publiczna w Tuchowie oraz jej Filie w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej. Termin realizacji szkoleń to październik – listopad 2019 r. Jeden moduł szkoleniowy obejmuje 16 godzin. Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego oraz otrzyma materiały przydatne podczas zajęć.
Obecnie niezwykle istotne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach. Ważna jest świadomość związanych z kompetencjami cyfrowymi możliwości, ograniczeń oraz skutków i zagrożeń.
Po prostu są one nam bardzo potrzebne. Coraz więcej usług i czynności przenosi się do sfery cyfrowej. Coraz więcej procedur przenosi się do sfery cyfrowej i Internetu. Rozliczenia z fiskusem, składanie dokumentów w urzędach, dostęp do informacji. Dlatego też niezbędna jest zdolność do korzystania z technologii cyfrowych w codziennym życiu. Kompetencji cyfrowych używamy codziennie. Są one potrzebne także do współpracy z innymi ludźmi. Stosujemy je także w wyrażaniu siebie, swojej kreatywności, realizując swoje zamierzenia, cele: osobiste, społeczne i zawodowe.
Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu doszedłeś do wniosku, że może warto zaktualizować swoją wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, to zapisz się na szkolenia. Naprawdę warto!

Rekrutacja:
• Osobiście w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
• Telefonicznie: 146525008
• Mailowo: biblioteka@tuchow.pl