e-Xtra Kompetentni

50 mieszkańców naszej gminy uczestniczyło w szkoleniach w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”. Nasza biblioteka w imieniu gminy realizowała to zadanie ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Szkolenia odbyły się w Tuchowie, Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zaangażowanie. Niech nowe kompetencje ułatwią wam życie w cyfrowym świecie.