Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz otwarta

Ogłoszono przetarg

Gmina Tuchów działając w imieniu i na rzecz Biblioteki Publicznej w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w Tuchowie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie BIP UM

ZP-271-1BP_2021 – „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek – Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie”

Zapraszamy do składania ofert.