Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz otwarta

Podsumowanie projektu

Na zakończenie realizacji projektu „Sieć na Kulturę w podregionie tarnowskim” otrzymaliśmy sprzęt do organizacji zajęć i warsztatów. Projekt był realizowany w Filii w Jodłówce Tuchowskiej, dlatego też darowizna w całości została przekazana tej placówce. Uczestnicy wakacyjnych warsztatów otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji, podczas zajęć na temat „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom, a w szczególności Annie Wabno-Rzepce, prowadzącej Filię w Jodłówce Tuchowskiej. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu w realizację tego przedsięwzięcia biblioteka może cieszyć się dzisiaj nowym sprzętem, bardzo potrzebnym do prowadzenia różnych zajęć.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).