Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz otwarta

Grant dla biblioteki

Biblioteka Publiczna w Tuchowie uzyskała 132 000,00  zł dofinansowania na realizację projektu Aktywnie z Biblioteką z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność na realizację zadań w latach 2024-2025.

Pozyskaliśmy środki na działania, które będą służyły aktywizacji społeczności lokalnej do współdziałania na rzecz rozwoju czytelnictwa. Planowane działania to warsztaty, szkolenia i spotkania zwiększające kompetencje zarówno pracowników biblioteki, lokalnych partnerów oraz mieszkańców gminy Tuchów.  Przygotujemy diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i potencjału kulturowego. Zorganizujemy spotkania liderów lokalnych i różnorodne szkolenia. Zorganizujemy kilka projektów proczytelniczych o charakterze edukacyjno-animacyjnym z inicjatywy zarówno bibliotekarzy, jak i przedstawicieli społeczności lokalnej z naciskiem na zagadnienia związane z tematem „Aktywnie z biblioteką”. Naszym celem jest propagowanie mody na czytanie i wzajemne polecanie dobrych książek. Głównym partnerem projektu jest MOSIR Tuchów, gdyż nasze działania chcemy połączyć z aktywnością sportową.  Zostanie przeprowadzony także konkurs na oddolne inicjatywy czytelnicze.

Przed nami dwa lata, które zmienią oblicze tuchowskiej biblioteki.  Wzmocnienie czytelnictwa, włączenie nowych środowisk w działalność biblioteki, aktywizacja społeczności lokalnej w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwijanie partnerstw lokalnych oraz podnoszenie swoich kompetencji to główne cele zaplanowanych działań.

Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.