Baner katalogu biblioteki

Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tuchowie
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP 993-02-45-321
tel.: (+48) 14 652 50 08
e-mail: biblioteka@tuchow.pl

Biblioteka jest teraz nieczynna

Uroczyste otwarcie Biblioteki w Tuchowie

Po niemal trzech latach realizacji zadania „Biblioteka dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” w dniu 18 czerwca uroczyście zakończono wszystkie prowadzone prace i na nowo otwarto bibliotekę. Dyrektor biblioteki przywitała wszystkich przybyłych gości, wśród których byli: Kierownik Programu Infrastruktura Bibliotek z Instytutu Książki w Krakowie – Anna Zagórska , Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego – Wojciech Skruch, Radni Powiatu Tarnowskiego z okręgu tuchowskiego, władze samorządowe naszego miasta na czele z Burmistrz Tuchowa Magdaleną Marszałek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Odroniec oraz Radni naszej gminy, burmistrzowie Tuchowa poprzednich kadencji Mariusz Ryś oraz Adam Drogoś, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Tarnowie Ewa Stańczyk, przedstawicie Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Dyrektorki bibliotek w Ciężkowicach, Pleśnej , Gromniku i Ryglicach. Dyrektorzy szkół podstawowych, średnich, szkoły muzycznej, Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Przedszkola Publicznego z terenu naszej gminy. Bibliotekarze z bibliotek szkolnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Przedstawiciele wykonawców realizujących zadanie. Na sali obecni byli także nasi czytelnicy, przyjaciele biblioteki oraz bibliotekarze obecni i emerytowani.
Po raz pierwszy wniosek na rozbudowę biblioteki został złożony w roku 2013. Dopiero ósme podejście we wrześniu 2021 r zakończyło się sukcesem i otrzymaniem dotacji. Wówczas nasz wniosek znalazł się na wysokiej 4 lokacie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 250 000,00 zł czyli w najwyższej możliwej kwocie. To był moment ogromnej radości i satysfakcji oraz potwierdzenie, iż nigdy nie należy się poddawać, aby osiągnąć cel.

Ta biblioteka powstała dzięki temu, iż mieliśmy wokół siebie ludzi, którzy wspierali nas w realizacji tego marzenia. To przede wszystkim władze samorządowe naszego miasta zarówno poprzednich kadencji, jak i obecnej. Ogromne znaczenia miało wsparcie Radnych Rady Miejskiej w Tuchowie, którzy głosowali nad przyznaniem środków finansowych koniecznych do realizacji inwestycji. Ogromnie zaangażowanie obecnej Burmistrz Tuchowa Magdaleny Marszałek, powołanie zespołu pracowników Urzędu Miejskiego, który wspierał nas w kwestiach zamówień publicznych, w kwestiach prawnych, a także organizacyjnych – to wszystko pozwoliło zakończyć to zadanie sukcesem. Duże wsparcie biblioteka otrzymała także od operatora grantu czyli Instytutu Książki w Krakowie.
Duże uznanie należy się także licznym Wykonawcom a szczególnie:

Pani Sylwii Madejskiej Mosor architekt z pracowni ArtiArch, która podjęła się trudnego zadnia  jakim było wprowadzenie koniecznych zmian do pierwszego projektu rozbudowy biblioteki oraz wykonanie  planu zagospodarowania terenu wokół biblioteki. Panu Grzegorzowi Kłodzie architektowi wnętrz z pracowni GK Atelier z Wrocławia, który wspólnie z Justyną Baran zaprojektował nasze  imponujące, nowoczesne wnętrza. Firmie Tomax  z o.o. z Tarnowa wykonawcy rozbudowy i prac modernizacyjnych w starej części biblioteki,  że udało się osiągnąć zamierzony efekt. Firmie Usługi stolarskie Dawid Bodzioch za mistrzowskie wykonanie zabudowy meblowej. Firmie M studio Mirosław Dryla z Tarnowa odpowiedzialnej za wykonanie oznakowania przestrzeni bibliotecznej – za perfekcjonizm i wysoki poziom estetyki. Dziękujemy także wszystkim pozostałym wykonawcom i dostawcom, nie sposób ich wszystkich wymienić.

Podczas otwarcia biblioteki głos zabrali Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, Anna Zagórska z Instytutu Książki, która odczytała list od Dyrektora IK, Wojciech Momot, który odczytał list Dyrektora WBP w Krakowie, Ewa Stańczyk Dyrektor Biblioteki w Tarnowie, Wojciech Skruch Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Następnie odbył się krótki występ artystyczny w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej w Tuchowie. Po symbolicznym przecięciu wstęgi zaproszono gości na zwiedzanie nowych wnętrz bibliotecznych, a na zakończenie na gości czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Zabłędzy.

To był wyjątkowy i ważny dzień w historii naszej biblioteki, była radość i satysfakcja z wykonanej pracy dużo ciepłych słów i gratulacji. Dziękujemy wszystkim. Jako podsumowane niech wybrzmią słowa Ta zmiana jest naszym udziałem.

Składamy podziękowanie pracownikom Domu Kultury w Tuchowie za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz Michałowi Kulikowskiemu i Wojtkowi Krasowi  za reportaż promocyjny na otwarcie biblioteki oraz Młodzieżowej Radzie Gminy za pomoc w jego nagraniu.

Zadanie „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 250 000,00 zł natomiast Gmina Tuchów dołożyła do tej inwestycji 1 323 173,00 zł. Dodatkowo na zagospodarowanie terenu wokół biblioteki i inne dodatkowe prace wydatkowano jeszcze 212 979,00 zł. Całość zadania zamknęła się kwocie 3 786 152,00 zł.

W efekcie dobudowano nowe skrzydło, zmodernizowano starą część biblioteki, na podstawie projektu aranżacji wnętrz, wykonano i zakupiono wyposażenie. Budynek i pomieszczenia są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mamy specjalistyczny sprzęt dla niewidomych i słabowidzących pozwalający powiększać druk czy odsłuchiwać skanowaną książkę. Stanowiska bibliotekarzy wyposażone są w pętle indukcyjne. Po budynku można się poruszać korzystając z aplikacji YourWay. Na parterze i piętrze znajdują się tyflomapy z oznaczeniem pomieszczeń. Funkcjonuje książkomat czynny całą dobę. Na parterze stoi infokiosk, na którym można przeglądać katalog biblioteki, zawartość Tuchowskiej Biblioteki Cyfrowej oraz naszą stronę internetową. Wykonano identyfikację wizualną zbiorów i pomieszczeń oraz oznakowano przestrzeń wokół budynku. Powstała wielofunkcyjna sala spotkań, oddział dla dzieci i strefa młodych, pracownia multimedialna, czytelnia czasopism i strefa seniora, wypożyczalnie oraz miejsca do pracy indywidualnej. Budynek posiada windę, specjalny pokój rodzica z dzieckiem. Zagospodarowano także teren wokół biblioteki, powstały nowe miejsca parkingowe, ogród biblioteczny, postawiono ławki przed wejściem, wybudowano nową wiatę śmietnikową oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wnętrza są nowoczesne zachęcające do przebywania, aktywności czy odpoczynku.

.